Mai 17, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Dalt VilaEl Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat destina 118.000 euros a la línia de subvencions per a rehabilitar habitatges i locals dels barris de Sa Penya, la Marina, S’Alamera i Dalt Vila.

El termini per a la presentació de les sol·licituds es prolongarà fins al 31 de desembre, i ja es troba en vigor després de la publicació de la convocatòria en el BOIB, el passat 6 de gener.

Des del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat s'estableix que cada beneficiari podrà obtenir una ajuda de fins a 15.000 euros per habitatge o local o el percentatge màxim de 50% de la despesa subvencionable.

El regidor de Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa, Pep Tur, ha destacat que ‘l’objectiu d’aquestes subvencions és incentivar a les propietats a millorar, adequar o rehabilitar les seves façanes, habitatges o plantes baixes per tal de que el casc històric de la ciutat es mantengui en bon estata sempre respectant els elements tradicionals dels inmobles’.

Així mateix s'estableix que les actuacions subvencionables seran:

• Actuacions d'adequació estructural: obres que proporcionin a la totalitat de l'edifici o habitatge condicionis de seguretat constructiva, de manera que quedi garantida la seva estabilitat, resistència i solidesa.

• Actuacions d'adequació funcional: obres que proporcionin a l'edifici o habitatge condicions suficients respecte a accessos, estanquitat enfront de la pluja i humitat, aïllament tèrmic, xarxes generals d'aigua, gas, electricitat, telefonia, sanejament i seguretat davant accidents i sinistres.

• Actuacions d'adequació d'habitabilitat: obres que proporcionin a l'habitatge condicions mínimes respecte a la seva superfície útil, distribució interior, il·luminació natural o ventilació, serveis higiènics i instal·lacions de cuina o altres serveis de caràcter general. També s'inclourà en aquest concepte, l'ampliació de l'espai habitable de l'habitatge sempre que la superfície útil total resultant no excedeixi de 120 m².

• La realització d'obres d'adequació que possibilitin als habitatges l’estalvi de consum energètic o que permetin l'adaptació a la normativa vigent en matèria d'aigua, electricitat, protecció contra incendis, o sanejament. També l'adequació d'edificis i habitatges en el Decret 110/2010, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques i altra normativa d'aplicació, que permeti l'ús per persona amb mobilitat reduïda.

• La rehabilitació de façanes de l'immoble: En aquest cas, és condició ineludible la recuperació de dissenys i tractaments originals de la façana, i la supressió o adequació de tots aquells elements de façana considerats impropis d'acord amb la normativa PEPRI com a cablejats de façanes, fusteria o baixants de pluvials.

• La rehabilitació d'elements comunitaris en edificis d'habitatges plurifamiliars.

• La rehabilitació dels locals de planta baixa.

Quant a l'àmbit d'aquestes actuacions, que hauran de comptar amb llicència preceptiva, es fa extensiu als annexos de l'immoble, incloent patis, claustres i altres elements com a tancaments que respectin els tradicionals de la zona.

Per contra, no podran ser perceptors d'aquestes subvencions els que hagin rebut anteriorment ajudes per un límit absolut de 15.000 euros per part del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

A més, per a poder obtenir les ajudes econòmiques, serà necessari que l'edifici o habitatge tingui una antiguitat de 25 anys i de 15 anys per a rehabilitar les façanes. Tots hauran d'estar localitzats en els barris de Sa Penya, la Marina, S’Alamera o Dalt Vila.

Finalment, i amb l'objectiu de millorar i conservar l'estètica tradicional, aquestes obres hauran de garantir la coherència tècnica i constructiva amb l'estat de conservació de l'edifici.

Enllaç a:
· Informació subvencions edificis CEPH

Wpp