Plenaris

Les sessions plenàries de l'Ajuntament d'Eivissa tendran lloc el darrer dijous de mes. En cas de ser festiu es traslladarà al següent dia laborable.
L'ordre del dia del ple del mes en curs es farà pública al tauler d'anuncis de la web i a l'apartat "Actualitat->Actes institucionals" la mateixa setmana de celebració del ple, un cop hagin estat aprovades i notificades.
Les actes dels plens es poden consultar des de l'apartat "Ajuntament->Plenaris"
Des de la secció "Actualitat->Vídeonoticies" es poden veure els vídeos de les sessions dels plens, que es van començar a enregistrar a l'octubre de 2011 amb la finalitat de facilitar la informació i fer més transparents les actuacions municipals a la ciutadania.
Inici Actes institucionals
Actes institucionals
x

Ordre del dia del Ple Extraordinari de 14 d'octubre de 2015

1ª Convocatòria:
Dimecres 14 d'octubre, a les 08.00 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Divendres 16 d'octubre, a les 08.00 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

 
x

Ordre del dia del Ple Ordinari de 24 de setembre de 2015

1ª Convocatòria:
Dijous 24 de setembre, a les 08.30 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 28 de setembre, a les 08.30 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

 
x

Ordre del dia del Ple Extraordinari de 28 d'agost de 2015

1ª Convocatòria:
Divendres 28 d'agost, a les 9.00 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 31 d'agost, a les 9.00 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

 
x

Ordre del dia del Ple Ordinari de 3 d'agost de 2015

1ª Convocatòria:
Dilluns 3 d'agost, a les 9.00 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dijous 6 d'agost, a les 9.00 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

 
x

Ordre del dia del Ple Extraordinari de 26 de juny de 2015

1ª Convocatòria:
Divendres 26 de juny, a les 9.30 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 29 de juny, a les 9.30 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

 
x

Als efectes que preveu l’art. 195 de la Llei 5/85 i art. 37.1 del RD 2568/86, se us convoca a la sessió que tendrà lloc al Saló d’Actes de l’Ajuntament d’Eivissa, situat a l’Edifici de Can Botino, C/. Pere Tur, núm. 1, el pròxim dia 13 de juny a les 10 hores en primera convocatòria i en el seu cas el dia 15 de juny a la mateixa hora en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1r. Constitució de la Mesa d’Edat.
2n. Comprovació de credencials.
3r. Jurament o promesa dels Regidors.
4t. Elecció d’Alcalde.
5è. Jurament o promesa de l’Alcalde i, en el seu cas, presa de possessió.
6è. Arqueig i comprovació Inventari de béns a 13 de juny de 2015*.

Eivissa,

L’ALCALDESSA;
En funcions

EL SECRETARI-ACCTAL.,

* S’informa als regidors electes que el dia 13 de juny de 2015, a les dependències de Secretaria General, estarà a la seua disposició la documentació relativa a l’Inventari de Béns de la Corporació i dels seus organismes autònoms, així com els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la Corporació dipositats a la caixa municipal i a entitats bancàries, tal i com estableix l’article 36 del RD 2568/86, de 28 de novembre.

 
x

Ordre del dia del Ple ordinari de 30 d'abril de 2015

1ª Convocatòria:
Dijous 30 d'abril, a les 8.30 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 4 de maig, a les 8.30 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

 
x

Ordre del dia del Ple extraordinari de 10 d'abril de 2015

1ª Convocatòria:
Divendres 10 d'abril, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 13 d'abril, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10