Inici Citizens Benestar Social Promoció Autonomia
Servei de Promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència
x
Es configura dins la xarxa de serveis socials que ofereix l’Ajuntament d’Eivissa als seus ciutadans i ciutadanes.
Aposta per oferir un model integral i de qualitat a totes les persones amb dependència o en risc d’estar-hi, i també per a les seues famílies.

Permetrà seguir desplegant una cartera de serveis que tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida.

Vol ser un servei de referència i atenció immediata, d’accés directe.

Catàleg de serveis
Coordina tots els serveis i programes específics que tenen com objectiu promoure l’autonomia personal i garantir l’atenció i promoció de les persones amb dependència.

Quins programes i serveis contempla?

Informació i assessorament de tots els recursos existents
. S’ofereix orientació a tota persona de totes les franges d’edat que per motius físics, psíquics o socials es troben en situació de manca d’autonomia o de dificultat per desenvolupar les activitats de la vida diària o amb problemàtiques familiars especials.

Tramitació i seguiment Pla individual. Un cop ha set assignat el grau de dependència el/la treballador/a social realitza el Pla, on s’acorden els recursos als quals pot accedir la persona amb grau de dependència.

Servei d’Ajuda a domicili. És un servei clau en l’atenció a la dependència. És una alternativa, per evitar o retardar el màxim possible la institucionalització i ingrés residencial de persones amb dependència. El SAD consisteix en un conjunt d’actuacions organitzades i coordinades que es realitzen per part dels Treballadors Familiars a la llar del ciutadà, dirigides a promocionar atencions de caràcter personal, ajuda a la llar i suport social.

Servei de Préstec d’ajudes tècniques. Es proporciona a les persones tot un seguit d’aparells que l’ajudin a realitzar de la forma més autònoma possible les activitats de la vida diària, i en altre cas que ajudin la persona cuidadora a realitzar les tasques de forma més còmoda. Ofereix préstec d’ajut com; caminador, elevador, rentacaps...

Programa Majors a Casa. Mitjançant un conveni amb la Fundació Ignasi Wallis, l’Ajuntament d’Eivissa presta una atenció integral a 15 domicilis que consisteix en menjar a domicili, higiene personal i neteja de la llar.

Cuidar Cuidant-se. Encara la família continua sent la principal cuidadora, aquest programa ofereix suport i formació en grup a familiars que tenguin cura d’alguna persona amb dependència.

Servei de Neteja de la llar. Es fan tasques de neteja a nivell de manteniment i neteges de xoc per a persones amb manca d’autonomia i diverses problemàtiques socials i econòmiques.

Tramitació de Teleassistència. Es tramita  una central d’alarma domèstica connectada telefònicament amb un centre de control. La persona usuària porta un polsador que pot activar des de qualsevol punt del seu domicili davant diferents incidències d’emergència, i pot rebre una resposta ràpida per part de l’equip humà del Centre de control: avisar algun familiar, contactar amb una ambulància...

L’equip humà que fa possible aquest servei està format per 3 treballadors socials i 13 treballadores familiars.
Més informació al carrer de Fra Vicent Nicolau, 7, 1r pis. 971 31 06 01 (ext. 2) · Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it