Pla d'Acollida Municipal
x

El Pla d’Acollida dóna la informació i les eines a les persones nouvingudes al nostre municipi per al seu millor coneixement de l’entorn com a nou ciutadà/ana.

El Pla d’Acollida es divideix en:

TRES SESSIONS INFORMATIVES

D’una hora de durada cadascuna i un material didàctic de suport per al coneixement i forma d’accés a diferents serveis, recursos i equipaments del municipi d’Eivissa.
Sessió 1:
• Presentació del Pla
• Ubicació política i administrativa
• Serveis de l’Ajuntament d’Eivissa
• Funcionament de la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa: www.eivissa.es
Sessió 2:
• Funcionament i necessitat de l’empadronament.
• Accés a l’habitatge
• Sistema educatiu
• Formació per a l’adquisició de noves qualificacions
• Sistema laboral
Sessió 3:
• Sistema de la Seguretat Social
• Accés a la sanitat
• Participació ciutadana i voluntariat
• Introducció al fet cultural d’Eivissa

UN CURS D’INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA CATALANA

Curs de 20 hores de durada (10 sessions de 2 hores cadascuna), per a obtenir els primers coneixements bàsics de la nostra llengua i cultura.

Material didàctic:
· Guia pràctica de Benvinguda
· Guia de Serveis Socials
· Guia Laboral
· Mapa de Serveis
· Plànol de la ciutat d’Eivissa

Lloc i horari:
U.T.S. Eixample: C/ Fra Vicent Nicolau 7, 1er pis.
Sessions d’Acollida de 20.00 a 21.00 hores.
Curs introducció al català: dilluns-dimecres-divendres de 19.30 a 21.30 hores.

Inscripcions i contacte:
U.T.S. PONENT: C/ Formentera, 11, baixos. Tel: 971 394 891
Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it