Inici Contractació i convenis Perfil contractant IMVISA

IMVISA:
Adreça: C/ Carles III, 4 6è
Telèfon: 971 194 600
Correu electrònic: imvisa@eivissa.es

Enllaç a:
Instruccions de contracció

Perfil contractant IMVISA
IMVISA/Expedients adjudicats IMVISA
"Construcció 25 habitatges de protecció oficial" Procediment: Negociat sense publicitat Tal com consta en l'expedient de contractació, i segons l'establert en el plec de condicions administratives particulars en el seu apartat 9 per a la...
IMVISA/Expedients adjudicats IMVISA
"Construcció 14 habitatges de protecció oficial" Procediment: Negociat sense publicitat Tal com consta en l'expedient de contractació, i segons l'establert en el plec de condicions administratives particulars en el seu apartat 9 per a la...
IMVISA/Expedients adjudicats IMVISA
Licitació execució obres de 14 habitatges HPO i garatge comunitari a Can Cantó. Nota a 9 de setembre de 2010: Adjudicació definitiva: El Consell d'Administració de IMVISA del dia d'avui s'ha acordat adjudicar definitivament per a la...
IMVISA/Expedients adjudicats IMVISA
En el Consell d'Administració del dia 11 de gener de 2010 es va acordar adjudicar definitivament el contracte d'execució d'obres de l'establiment de 30 habitatges, garatges i trasters d'HPO per a venda de preu general, a la parcel·la núm. 15 del...
IMVISA/Expedients adjudicats IMVISA
Expt. Núm. 4/2009 "Construcció 30 habitatges de protecció oficial" Procediment: Negociat sense publicitat. Tal com consta en l'expedient de contractació, i segons l'establert en el plec de condicions administratives particulars en el seu apartat...


 © 2010-2016 | Ajuntament d'Eivissa