Marzo 01, 2021

Exp. Núm. 18639/2018

"Proyecto de acondicionamiento de las aceras de la Calle León"

Procedimento: Supersimplificado
Criterios de adjudicación:
Un único criterio de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma:
12 de diciembre de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
 
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 18036/2018

"Assistència tècnica per a espectacles i activitats culturals i manteniment d'il·luminació, so, imatge, i maquinària en el espai cultural Can Ventosa"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha envio publicación al DOUE: 20 de noviembre de 2018
Fecha publicación en la Plataforma del Estado: 20 de noviembre de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 16649/2018

"Subministre de dos vehicles turismes per a la Policia Local d'Eivissa per lots"

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma:
26 de octubre de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 16625/2018

"Construcció de quatre grups de nínxols en el nou cementeri d'Eivissa (grups BI-BL-BM-BN)"

Procedimento:
Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma: 
24 de octubre de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
 
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 15124/2018

"Subministrament, instal·lació i manteniment de pilones retràctils automàtiques per a la peatonització del Passeig de Vara de Rei i carrers adjacents així com la seva senaylització amb semàfors"

Procedimento:
Abierto supersimplificado
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma:
18 de octubre de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
199
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
126