Octubre 22, 2020

Exp. Núm. 14978/2018

"Contractació i desplegament del servei en modalitat de pagament per us d'una nova plataforma de correu electrònic"

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma:
9 de octubre de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
 
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 14731/2018

"Projecte per a la regulació amb semàfors de dues cruïlles a l'Av. Bartomeu Roselló i una a l'Av. d'Ignasi Wallis"

Procedimento:
Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la Plataforma:
2 de octubre de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 14984/2018

"Projecte de reposició de pavimentació asfàltica en els barris de ses Canyes, Platja  d'en  Bossa, la  Marina i Can Cantó"

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Publicado en la plataforma:
1 de octubre de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 14974/2018

"Servei d'assistència tècnica informàtica"

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma: 
1 de octubre de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 14897/2018

"Obres d'adaptació per a canvi de combustible de gasoil a gas natural de les instal·lacions de calefacció de les dependencies municipals d'esports"

Procedimento: Abierto supersimplificado
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la Plataforma: 1 de octubre de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
188
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
126