Desembre 02, 2023

ajuntamentdaltvila

Viver d'EmpresesEl Viver d'Empreses és una estructura d'acollida temporal pensada per ubicar empreses a l'inici de la seva activitat, acompanyar-les i prestar-les determinats serveis adaptats a les necessitats de cada projecte empresarial amb la finalitat de facilitar el desenvolupament d'iniciatives d'interès per Eivissa.
Constitueix un espai físic, que combinant l'oferta de locals, formació, assessorament i prestació de serveis, tracta de cobrir les necessitats bàsiques de petites empreses, permetent millorar les serves expectatives de supervivència.
Ubicat a una planta baixa en el centre de la Ciutat d'Eivissa, disposa d'una superfície de 600m2 amb espais comuns i 16 mòduls per l'allotjament d'empreses de entre 12 m2 i 26 m2, alguns dels quals es poden convertir en mòduls dobles o triples d'entre 36m2 a 54 m2.
Tots els mòduls estan dotats d'instal·lacions individuals d'electricitat, telèfon, accés a Internet i climatització permetent la immediata posada en marxa de l'activitat empresarial.
Les empreses allotjades tenen accés a les instal·lacions les 24 hores del dia, durant tot l'any.
Els espais comuns consten de zona recepció i administració, dos àrees d'espera i de reunions informals, una sala d'usos múltiples i la zona de lavabos.
Les instal·lacions del Viver d'Empreses són totalment accessibles a persones amb mobilitat reduïda, així com l'accés al mateix des del carrer, que compta, a més, amb dos places d'aparcament reservades per persones amb mobilitat reduïda.
A les mateixes instal·lacions s'ofereix l'assessorament empresarial necessari, tant per realitzar el projecte empresarial i posar en marxa l'activitat, com per consolidar el negoci i elaborar plans estratègics, així com accés a la resta de serveis oferts dins Eivissa Crea.

A més, les empreses allotjades al Viver d'Empreses disposen dels següents serveis:
Recepció i control d'accessos
Fotocopiadora
Fax
Accés a serveis telemàtics
Neteja i manteniment
Seguretat i vigilància
Àrea de descans i de reunions informals
Sala d'usos múltiples

Viver d'Empreses


Enllaç a:
·Dossier Viver d'Empreses