Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 68/2023

"Serveis de transport, muntatge i desmuntatge d'exposicions i fons d'art del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat