Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Acta de la valoració de mèrits i entrevista personal del procés selectiu de la borsa de treball de subaltern/a.
Termini de presentacio al·legacions del 22 de juny al 24 de juny, ambdós inclosos. 

Enllaç a:
· Acta valoració provisional en pdf

-------------------------------------------
Anunci data i hora entrevistes procés selectiu borsa de treball de subaltern

Les entrevistes es realitzaran el dia 21 de juny.

Enllaç a:
· Anunci entrevistes en pdf

-------------------------------------------
Resultat provisional primer exercici procés selectiu borsa de treball de subaltern

Termini per presentar al·legacions: del dijous 9 de juny fins al dilluns 13 de juny de 2022, ambdos inclosos.

Enllaç a:
· Acta resultats provisionals en pdf

-------------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i exclose procés selectiu borsa de treball de subalternTermini de tres dies hàbils

a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.
Data publicació seu electrònica: 27 de maig de 2022

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

 


Llista definitiva de puntuacions del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de subalterns

a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.
Data publicació seu electrònica: 27 de maig de 2022

Enllaç a:
· Llista definitiva

 

-------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de subaltern/a a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2021-3661 de data 20.05.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de subaltern/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: del 23 de març al 5 d'abril de 2022, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos Humans - Borsa de treball de subaltern/a per a cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis en l'Ajuntament d'Eivissa)

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Tràmit a la seu electrònica
· Pagament de les taxes d'examen