Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

CetisL’Ajuntament d’Eivissa aprova destinar 100.000 euros a les ajudes al lloguer d’habitatge per a joves d’entre 18 a 35 anys residents al municipi.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat destinar una quantitat màxima de 100.000 euros a les subvencions al lloguer d’habitatge per a joves d’entre 18 i 35 residents al municipi d’Eivissa. Les persones interessades podran presentar les seves sol·licituds en un termini de 15 dies hàbils després de la seva publicació al BOIB, previst per a aquesta setmana.

La regidora de Joventut, Claudia Cotaina, ha assenyalat que ‘amb aquestes ajudes es pretén pal·liar els efectes de l’encariment del lloguer al municipi d’Eivissa, que actualment presenta els preus més elevats de l’Estat. Així mateix, volem facilitar la permanència en l’habitatge llogat del col·lectiu de joves, un dels més afectats per aquest problema’. Cotaina ha explicat a més que ‘la convocatòria 2020 presenta una condició excepcional, ja que es solapa temporalment amb la convocatòria de 2019. Tot i aixì, les persones que varen sol·licitar la subvenció en la convocatòria de 2019 poden tornar a sol·licitar-la per les mensualitats no subvencionades’.

La quantia de la subvenció serà del 25 % de les mensualitats presentades correctament, agafant de referència la mitjana de les mensualitats presentades compreses entre l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019.
En el cas que en el contracte de lloguer figuri més d’un arrendatari i no s’especifiqui la part de la renda que satisfà cada un d’ells, s’entendrà que es paga a parts iguals. L’Ajuntament d’Eivissa podrà utilitzar qualsevol mesura de control com inspeccions i sol·licitud de nova documentació o aclariments per al correcte atorgament de la subvenció.

Per poder sol·licitar aquesta subvenció s’ha de complir, entre altres, requisits com tenir entre 18 i 35 anys i estar empadronat al municipi d’Eivissa amb una antiguitat mínima d’un any ininterromput; ser titular d’un contracte de lloguer d’habitatge en vigor; que la renda de l’habitatge sigui igual o inferior a 1.100€/mensuals; que els ingressos íntegres de la unitat de convivència no excedeixin de 22.558,77 euros anuals en el cas que estigui format per una persona adulta –quantitat que es pot revisar a l’alça per cada persona més que formi part de la unitat de convivència-; no ser propietari de l’habitatge on es resideix ni tenir parentesc de primer o segon grau amb l’arrendador.