Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals per cobrir amb caràcter temporal amb un concurs oposició.
Les bases de la convocatòria estan publicades al BOIB 105 amb data del 25 d’agost de 2018, al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa, www.eivissa.es.

Les persones interessades podran presentar el model normalitzat de sol·licitud als registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa des d’avui i fins les 14 hores del 7 de setembre de 2018.

Enllaç a:
· Informació i tràmit on line a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa