Desembre 05, 2019

ajuntamentdaltvila

Decret d'adjudicació definitiva de les parades del mercat de Nadal i productes nadalencs 2019-2020.

Enllaç a:
· Llistes definitives en pdf

Llistes provisionals de persones admeses i excloses als Mercat de Nadal i productes nadalencs 2019-2020

Les persones sol.licitants disponsen d'un termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació de la present, per a presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa les observacions o reclamacions que estimin oportunes (Data publicació: 23 d'octubre de 2019).

Enllaç a:
· Llistes provisionals en pdf

-------------------------------------------------------------
Bases reguladores per a l’adjudicació de parades de venda al Mercat de Nadal i productes nadalencs 2019-2020

Decret d’aprovació de les bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda al Mercat de Nadal i productes nadalencs 2019-2020.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació d’aquestes bases (Data publicació: 7 d'octubre de 2019). Del 8 al 21 d'octubre, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Informació, descàrrega de formularis i tràmit on line a la seu electrònica