Juliol 25, 2024

La Nova Avinguda

+sostenible

Carril BiciAmb la incorporació d’un nou carril bicicleta al llarg dels 850 metres de la nova avinguda donam impuls al mitjà de transport que més s’adapta a les dimensions de la ciutat d’Eivissa i lliure d’emissions de CO2. També s’habilitaran 50 aparcaments per a bicicletes al llarg de l’avinguda per facilitar aquests desplaçaments.

 

+ accessible

Els passos de vianants de la nova avinguda seran a nivell, el que suposa més accessibilitat que l’actual per a persones amb mobilitat reduïda i gent gran. També s’incorporarà un camí per a persones invidents. Sense barreres, amb més bancs i més il·luminació. En definitiva, una avinguda per a tothom!

+ segura

Voreres gransEl projecte s’ha redactat amb criteris de perspectiva de gènere, es cerquen espais amples sense punts negres i amb una bona il·luminació, volem que tothom torni a casa amb seguretat. D’altra banda la semaforització, els nous passos a nivell, l’eliminació de la font i d’una filera d’aparcaments faran el trànsit dels cotxes més fluid i amb una reducció d’accidents.

 

+ eficient

Feim una profunda renovació de totes les infraestructures de serveis bàsics, separant les xarxes de sanejament i pluvials, amb nous col·lectors de sanejament i de pluvials, noves instal·lacions per a l’abastiment d’aigua i es substitueix i milloren les xarxes existents d’electrificació i telefonia, tot de manera soterrada.
La nova il·luminació també serà més eficient. Hem realitzat un estudi lumínic per analitzar les peticions dels comerciants i veïnat, i s’han previst 190 lluminàries de tipus LED, en dos tipus de postes d’enllumenat. També hi haurà il·luminació ornamental als carrers i bancs de les places.

+ saludable

L’ús de la bicicleta, a més de ser saludable, ajudarà a reduir el trànsit de cotxes i també es reduirà la contaminació ambiental i acústica que ha patit el veïnat des de fa dècades. També el foment dels trajectes a peu a espais renovats, més segurs i amables, faran de la nova avinguda un lloc més saludable,

La nova avinguda en xifres

850 metres de llargària
20 metres d’amplada
190 noves lluminàries LED
64 bancs
50 aparca-bicis
34 papereres
17 dispensadors de bosses per recollir excrements
148 elements d'arbrat i jardineria