Mai 22, 2022
Portal de Transparència

A. Informació sobre la Corporació Municipal

Es publica la següent informació dels Òrgans de Govern Municipals:

13. 
Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.

14. Actes íntegres dels plens municipals 2016, i actes íntegres anteriors a 2016.
 
15. Acords complets de les Juntes de govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple.
També es publiquen les convocatòries.

16. Es poden
seguir en directe al web i/o queden emmagatzemats en la mateixa els vídeos dels Plens municipals.
 
17. Existeix i es publica un "Codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP).
· Decret de constitució de la Unitat de Transparència i Informació de l'Ajuntament d'Eivissa.

18. Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç als seus continguts) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.).
· Resolucions judicials 2015
· Resolucions judicials 2016