Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

L'Ajuntament d'Eivissa compta amb dos cementeris: el Cementeri Vell (avinguda de Sant Jordi, 22) i el Cementeri Nou (Cas Mut, S/N), que sumen un total de 4.419 nínxols, 287 capelles, 40 criptes i sepultures i 112 columbaris.

L´horari d´inhumació és de dilluns a disabte, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores, fins al 15 de Setembre.

Els operaris municipals s'encarreguen de vetllar pel bon estat de les instal·lacions així com la vigilància dels dos camps sants.

Tràmits

A través de l'Oficina virtual de l'Ajuntament d'Eivissa es poden descarregar les instàncies que poden presentar-se en persona a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (Edifici sa Colomina, planta baixa) en horari de 8.30 h a 11.00 h.
- Inhumació
- Sol·licitud de trasllat de restes: Exhumació
- Afegir cotitular de nínxol o capella
- Canvi de titular de concessió d'ús funerari
- Concessió administrativa d'ús funerari
- Duplicats de titularitat de propietat de nínxols
- Renovació del dret de l'ús funerari
- Sol·licitud d'autorització per a la col·locació de làpides o pintura

Contacte Cementeris:
Edifici CETIS, Carrer Canàries, 35
07800 Eivissa
Tel.: 971 397 600