Juliol 21, 2024
Portal de Transparència

78. Es difon d'una manera senzilla i clara a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.

79. Està operativa i clarament visible a la web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
- Unitat de Transparència

80. Es publicita a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes:

· Sol·licituds d'informació dels grups municipals durant l'any 2020:

GM Ciudadanos Partido de la ciudadanía:
1 petició registrada en data 8 d'abril de 2020: Temàtica: Ple Muncipal. Resposta a data 20 d'abril de 2020.
1 petició registrada en data 7 de març de 2020: Temàtica Esports-Patrimoni. Resposta a data 25 de març de 2020.

GM Popular: 6 peticions d'informació:
06/07/20. Temàtica: Neteja i Medi Ambient . Data resposta 06/08/2020
31/08/20. Temàtica: Sancions i neteja. Data resposta 14/09/2020
31/08/20. Temàtica: Hisenda. Data resposta 15/09/2020
17/09/20. Temàtica: Hisenda. Data resposta 02/10/2020
de 13 de febrer: Temàtica : Recursos humans. Resposta en data 19/02
de 17 d'abril: Temàtica: Contractació. Resposta parcial en data 20/04 i completada en data 08/05
de 19 d'abril: Temàtica: Actuacions COVID. Resposta en data 07/05
de 17 de maig: Temàtica: Evissa Oberta. Resposta en data 20/05
de 22 de maig: Temàtica: Evissa Oberta. Resposta en data 29/05
**de 2 de juny: Temàtica: Eivissa Oberta. **pendent de resposta a data 8/06**