Juny 10, 2023

ajuntamentdaltvila

Coordinadora de Modernització i Millora Contínua

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35 - 07800 Eivissa
Tel: 971 397 600 EXT. 21040

Les funcions concretes assignades en aquesta plaça són les següents:
- Implantació de projectes de modernització de l’Administració municipal.
- Promoure l'eficàcia i la qualitat dels serveis dels diferents departaments i l'dministració electrònica.
- Coordinar i assessorar l’organització dels plans de treball i dirigir el treball a realitzar en cada departament.
- Coordinar l’assignació de tasques a persones i recursos d’acord amb les necessitats de l’organització en matèria de gestió de processos i millora contínua.

- Coordinar i assessorar la implantació dels processos al gestor d'expedients i a l'oficina virtual.
- Encarregar-se que els responsables de cada àmbit actuïn segons els criteris prèviament establerts i que cada unitat o dependència obtingui els resultats previstos i, si cal, aplicar les mesures correctores pertinents.
- Proposar a l'Equip de Govern projectes de millora de l'eficàcia i l'eficiència municipal.
- Informar l'equip de govern de les incidències sorgides en les diferents actuacions i els resultats obtinguts pels departaments i grups de treball respecte als objectius fixats i el nivell de qualitat assolit en la prestació dels serveis.
- Dirigir i coordinar la implantació de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (Edusi) i de manera més específica, la inversió aprovada per la Unió Europea a través del Fons Feder.
Dotació econòmica de 44.279,71 euros anuals bruts repartits en 14 pagues.

Currículum Vitae:

Data de naixement: 19/01/1965

Experiència laboral:

· 2002 -2022…..SERRA MAYANS ASSESSORS S.L.P. Economista
Adjunt a Direcció
Responsable de qualitat
Consultora i Auditora de Qualitat
Responsable de la DIRECCIÓ, COORDINACIÓ i IMPLEMENTACIÓ i DESPLEGAMENT de PROJECTES
Responsable de l'estudi de línies dajudes, així com de la Tramitació i gestió dExpedients de Subvenció.
RESPONSABLE DE TASQUES NO HABITUALS, NO RODADES, EN EL DESENVOLUPAMENT DIARI, PER LA SEVA INFREQÜÈNCIA.
· 2007 i fins al 2015 - Secretària General Associació Intersectorial de Petits i Mitjans empresaris de Formentera (PIME FORMENTERA)
· 1992–2002 - PIMEEF (Federació d'Empresaris de Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera): Economista

Formació:
– Llicenciada en Ciències Econòmiques, secció empresa per la Universitat Autònoma de Barcelona.
- DIRECCIÓ DE PROJECTES, Universitat Politècnica de Madrid
- Màster en Tributació i Assessoria Fiscal, per Centre d'Estudis Financers (CEF)
- Diplomada en Assessoria Fiscal i Tributació, per Estudis d'Empresa
- Psicomotricista (Psicopraxi), aplicada a RR.HH.
- Experta en Psicomotricitat (Psicopraxi), aplicada a RR.HH
- Auditories de qualitat ISO 9000, amb AENOR
- Auditora de qualitat Norma AENOR UNE 175001-1:2004 (Petit Comerç Excel·lent), amb AENOR
- Direcció d'Equips, amb CEOE/CAEB
- Gestió ISO 9000, amb ICFYDE
-Planificació Estratègica, amb GOE (Grup d´Orientació Empresarial)
- Estratègia corporativa i plans estratègics, a EADA