Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Palma 1830-1888. Enginyer de camins, canals i ports.

A conseqüència del Pla d'enllumenament marítim promogué la construcció de diversos fars de Balears. Com a Enginyer d'Obres Públiques de Balears, projectà les millores del port d'Eivissa. Aquest projecte li valgué l'admiració dels eivissencs i com a gratitud l'any 1887 se li dedicà un carrer que desemboca al port (l'antic carrer de sa Sèquia).
Director de les obres del port de Palma, de la Divisió Hidrològica d'Ourense i de Ciutat Real. Nomenat el 1868 enginyer en cap d'Obres Públiques de Balears, càrrec des del qual va projectar i dirigir les obres d'ampliació del port de Palma i el projecte general de millores del port d'Eivissa.

Redactà el projecte de la millora dels primers fars de les Balears i a Eivissa va dirigir les obres finals del far de l'illa dels Penjats. Va projectar i dirigir els fars de l'illa de sa Conillera, de Botafoc, de sa Punta Grossa, l'illa des Porcs,  d'en Pou. A Formentera, el de Formentera o de la Mola.
Pou projectà també la carretera d'Eivissa a Sant Antoni. És també fill il·lustre de Palma.