Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministre i instal·lació d'una planta refrigeradora (bomba de calor) per a substitució de l'existent al museu Puget".
Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat