Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte d'excavació arqueològica preventiva al solar de l'Hospital Vell de Dalt Vila (Eivissa)".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat