Octubre 22, 2020

"Assistència tècnica per la gestió de continguts de la web turística i les xarxes de promoció turística de l'Ajuntament d'Eivissa".

Procediment: obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç a la Plataforma de Contractació de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat