Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

"Suministro de caucho para el relleno de alcorques en el Municipio de Eivissa"
 
Adjudicació:
- Entitat: PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS, S.L.
- Import: Quaranta mil euros (40.000 €)
- IVA: Vuit mil quatre-cents (8.400 €)
- Preu total: Quaranta-vuit mil quatre-cents euros (48.400 €)
- Data formalització contracte: 12 de març de 2015