Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

“Servei de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
Baleares de Gestión de Seguridad y Salvamento, S.L.
Per un import de:
- cent set mil vuit-cents quaranta euros (107.840 €)
- IVA desset mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims (17.254,40 €)
- sent el total de cent vint-i-cinc mil noranta-quatre euros amb quaranta cèntims (125.094,40 €)
- i sent l’import  total dels dos anys de dos-cents cinquanta mil cent vuitanta-vuit euros amb vuitanta cèntims (250.188,80 €) IVA inclòs
Data difusió: 07/07/2009


------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a la entitat:
BALEARES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO, S.L.
Per un import de:
Cent set mil vuit-cents quaranta euros (107.840 €), més IVA desset mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims (17.254,40 €),  sent el total de cent vint-i-cinc mil noranta-quatre euros amb quaranta cèntims (125.094,40 €) i sent l’import  total dels dos anys de dos-cents cinquanta mil cent vuitanta-vuit euros amb vuitanta cèntims (250.188,80 €) IVA inclòs.
Data difusió: 19/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------
Us comuniquem que la Mesa es reunirà el dia 12 de maig de 2009 a les 12,30 hores per fer la seva proposta d'adjudicació. 
Data difusió: 11/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d’adjudicació
Termini presentació ofertes: fins 27 d’abril de 2009
Data difusió: 14/04/2009