Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

"Remodelació de l'edifici municipal del carrer Castella núm. 19 per a centre polivalent cultural"

ADJUDICACIÓ
Entitat:  FERROVIAL AGROMAN, S.A.
- Data: 31 d'octubre de 2011
- Import: sis-cents tretze mil sis-cents seixanta-sis euros amb deu cèntims (613.666,10 €)
-IVA: cent deu mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb noranta cèntims (110.459,90 €)
-Preu total: set-cents vint-i-quatre mil cent vint-i-sis euros (724.126 €)
-Formalització contracte: 31 d'octubre de 2011
- Data de difusió: 9 de novembre de 2011 

---------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: Fins al 28 de setembre de 2011.

Enllaç a:
· BOIB núm. 138 de data 15/09/2011 (anunci 18756)
· Plec administratiu
· Projecte execució (comprimit en .zip)
· Millores (comprimit en .zip)
· Projecte activitats (comprimit en .zip)