Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

“Projecte complementari de reforma i ampliació del MACE per a l'excavació, conservació i exposició dels restes arqueològics trobats al baluard de Sant Joan”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
- Data: 8 de juny de 2010
- Import: dos-cents cinquanta-dos mil dos-cents vuitanta euros (252.280 €)
- IVA: quaranta mil tres-cents seixanta-quatre euros (40.364 €)
-Preu Total: dos-cents noranta-dos mil sis-cents quaranta-quatre euros (292.644 €)
Data de difusió: 10 de juny de 2010