Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servicios asistencia técnica estrategia DUSI "Ibiza, cohesión social e integración de barrios" cofinanciada 50% fondos FEDER dentro del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020 (POCS)"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament publicació al DOUE: 30/12/2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat