Juny 24, 2024

ajuntamentdaltvila

"Explotació, per tercers, d'autorització d'ocupació de béns de domini públic marítim terrestre, per als serveis de temporada en platges terme Eivissa, per lots" 

Procediment:
Obert simplificat 
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació 
Data publicació a la plataforma: 25 de març de 2019 

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat