Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

"Obres del projecte d'eixamplament del carrer des Jondal"

Procediment: Obert simplicat
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 19 de març de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat