Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

"Assistència tècnica, econòmica i jurídica para la elaboració de estudio de alternatives de modalitat de gestió del servei públic de proveïment d'aigua potable i clavegueram del municipi d'Eivissa".

Tramitació:
Contracte menor amb publicitat
Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: 27 de gener de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat