Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

“Concert de Miguel Rios per a la nit del 5 d’agost del 2009, dins dels actes programats per a les Festes de la Terra”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: PROMOCIONES MUSICALES GET IN, S.L.
Import: trenta-cinc mil euros (35.000 €)
IVA: cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
Preu total: quaranta mil sis-cents euros (40.600 €)
Data difusió: 03/08/2009


-------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: PROMOCIONES MUSICALES GET IN, S.L.
Import: trenta-cinc mil euros (35.000 €)
IVA: cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
Preu total: quaranta mil sis-cents euros (40.600 €)
Data difusió: 03/08/2009