Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 14/2021

"Obres de consolidació i exploratoris d'Es Revellí".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13/2021

"Projecte rehabilitació Carrer Conquesta".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 7145/2020

"Rutes escolars 2 i 3 TM Eivissa EDUSI. Projecte Cofinanciat pel Fons Europeu de desenvolupament regional en el marc del programa operatiu de creixement sostenible (POCS) 2014-2020."

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 6/2019

"Rehabilitación de los edificios de la manzana entre calle Alta y Retiro, Sa Peña, Eivissa, 11 viviendas y equipamientos"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 26 de feber de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 40/2018

"Obres per al cobriment de les restes arqueològics i adequació per al seu ús públic al carrer Santa Faç, 3"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 28 de novembre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm.: 27/2018

"Projecte de rehabilitació del Carreró de Santa Llúcia i c/Costa Padilla (actualment Practicant Palau), Dalt Vila"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data de publicació a la plataforma: 27 de juny de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
17
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
20