Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

"Millora d'infraestructures al carrer Emili Pou en el barri de la Marina"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
- Entitat:  PUIG BARREDA, S.A.
- Data: 14 d'octubre de 2010
- Import: dos-cents vint-i-cinc mil euros (225.000 €)
-IVA: quaranta mil cinc-cents euros (40.500 €)
-Preu Total: dos-cents seixanta-cinc mil cinc-cents euros (265.500 €)
Data difusió: 22/10/2010

-----------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: PUIG BARREDA, S.A.
- Data: 1 de setembre de 2010 
- Import: dos-cents vint-i-cinc mil euros (225.000 €)
- IVA: quaranta mil cinc-cents euros (40.500 €)
- Preu Total:dos-cents seixanta-cinc mil cinc-cents (265.500 €)
Data difusió: 7 de setembre de 2010

------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 9 d'agost de 2010.

Enllaç a:
· Plec condicions administratives
· Projecte infraestructures c. Emili Pou
· BOIB núm. 111 de data 27/07/2010 (Anunci núm. 16951)