Mai 25, 2020

ajuntamentdaltvila

Sistema de Gestió Ambiental de les Platges d’Eivissa

L’Ajuntament d’Eivissa mitjançant la present política ambiental, estableix els principis fonamentals i compromisos pels quals es regeix la seva gestió dins de l’abast del Sistema de Gestió ambiental implantat d’acord amb la Norma UNE-EN ISO 14001:2015:
- Respecte, preservació i protecció dels recursos ambientals i dels ecosistemes que componen les platges del municipi, així com la contribució activa en la minimització i eliminació dels impactes ambientals negatius que puguin ocasionar-se en la seva utilització. Principalment:
    • Prevenint els agents contaminants de tot tipus.
    • Gestionant de manera racional els recursos naturals de les platges.
    • Minimitzant la generació de residus sòlids, aigües residuals i emissions contaminats a l’atmosfera.
    • Protegint la biodiversitat i els ecosistemes.
    • Avaluant contínuament els possibles riscos i impactes accidentals i actuant sobre ells de manera preventiva.

- Compliment de tots els requeriments derivats de la legislació i reglamentació aplicable, així com d’altres requeriments derivats de veïns, usuaris, administracions, associacions i qualsevol part interessada de les platges del municipi d’Eivissa, amb la finalitat d’obtenir un sistema dinàmic i obert al seu entorn social, cultural i demogràfic.

- Seguiment, monitoratge i avaluació contínua dels indicadors i objectius ambientals establerts anualment amb la finalitat d’aconseguir una millora contínua del sistema i del desenvolupament ambiental.

- Disposició de tots els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per al compliment dels compromisos establerts en la present política ambiental.

- Comunicació, formació i responsabilització de tots els usuaris, veïns, administracions, associacions i qualsevol altra part interessada mitjançant la sensibilització i educació ambiental com a incentiu per a la seva participació i aportació per al compliment dels compromisos establerts en la present política ambiental.

El nostre litoral és un bé comú de primera magnitud per als nostres veïns i visitants, per la qual cosa volem involucrar i motivar tots els seus usuaris, la resta d’administracions, organismes i entitats amb competències i efectes en la gestió integral de les platges, i totes les persones que treballen en nom de l’organització a ser partícips d’aquest projecte de millora ambiental de les nostres platges del municipi.

Aquesta nova política ambiental adapta la política ambiental inicial aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Eivissa en sessió plenària celebrada en data 29 d’abril de 2010 a la modificació a la nova Norma UNE EN-ISO 14.001:2015. Aquesta nova política ha estat aprovada per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en data 4 de setembre de 2017.

L’Alcalde d’Eivissa,
Rafael Ruiz González.

Què és l'Agenda Local 21?

Logo Agenda Local 21L’Agenda Local 21 és un pla d’acció per al desenvolupament sostenible en el segle XXI que sorgeix de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament -l’anomenada “Cumbre de la Tierra” - celebrada en Rio de Janeiro l’any 1992.

Tant en aquesta reunió com en les posteriors cimeres de Nacions Unides que l’han seguit, s’ha manifestat la importància dels governs locals per implementar els plans de desenvolupament sostenible, ja que una gran part dels acords contemplats dins l’Agenda 21 depenen de les administracions més properes al ciutadà, en el nostre cas es tracta dels ajuntaments.

L’Agenda 21 no és un document legalment vinculant per als ajuntaments, però les institucions que decideixen posar-ho en marxa assumeixen una obligació política i moral. L’esmentat document recomana avaluar i modificar els projectes, les polítiques, ordenances i reglaments per aconseguir el desenvolupament sostenible, entenent com a tal “qui dóna serveis ambientals, socials i econòmics a tota comunitat, sense afectar la viabilitat dels sistemes naturals, construïts i socials dels quals depèn la provisió d’aquestos serveis ”. L’objectiu, en resum, és assegurar que tota la població tengui garantit el seu desenvolupament social i econòmic respectant els límits naturals dels quals depenen aquestos.

Tenint en compte aquest marc, l’Ajuntament d’Eivissa va impulsar durant la passada legislatura el procés de l’Agenda Local, sempre en col·laboració amb els agents socials del municipi, com no pot ser d’altra manera. Després de tot el procés de debat, ens trobam amb un Pla d’Acció Definitiu, un document de treball que contempla actuacions concretes que ja han començat a posar-se en marxa.

Contacte:
Tel.: 971 199 635
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Enllaç a:
· Pla d'Acció 2010 de l'Agenda Local 21
· Informe de seguiment 2012

Vídeo de presentació de l'Agenda Local 21
{flv img="ag21.png"}a21{/flv}

Secretaria Tècnica

En formen part: la tècnica de medi ambient de l’Ajuntament d’Eivissa i compta amb el suport de la cooperativa etcs i el dinamitzador en el territori del fòrum agenda 21.

Grups de treball

Actualment existeixen tres grups de treball:
- Comunicació i difusió: des d’on s’està elaborant un vídeo amb la ciutadania.
- Estudi de propostes: on es treballen les diferents propostes elaborades per la ciutadania.
- Centres escolars: on es recullen propostes elaborades pels joves i es promouen diferents activitats.

En el futur i en funció de les propostes del pla d’acció s’estudiarà la necessitat de crear nous grups de treball per portar a terme les accions dels diferents programes d’actuació.

Grup d'impuls

La funció del grup d’impuls és acompanyar, donar suport, fer propostes i co-responsablitzar-se en l’organització de les trobades del Fòrum Agenda 21.

Butlletí Agenda Local 21
Nombre d`articles:
1
Agenda Local 21 Organització
Nombre d`articles:
4
Agenda Local
Nombre d`articles:
1
Gestió
Nombre d`articles:
1