Juny 16, 2024
Portal de Transparència

37. Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.
- Pressupostos municipals
- Execució dels pressupostos municipals 2022
- Execució dels pressupostos municipals 2021
- Execució dels pressupostos municipals 2020
- Execució dels pressupostos municipals 2019
- Execució dels pressupostos municipals 2018
- Execució dels pressupostos municipals 2017

38. Les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, alcalde o regidor delegat.

- Modificacions pressupost 2022
- Modificacions pressupost 2021
- Modificacions pressupost 2020
- Modificacions pressupost 2019
- Modificacions pressupost 2018
- Modificacions pressupost 2017

39. Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic del web); (Si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, s'indicarà expressament a la web), i no puntuarà com a part de l'índex.
- Pressupostos municipals

S'especifica el pressupost de cada un dels ens en els punts referents als Patronats municipals, CEPH i IMVISA.

40. L'indicador financer d'Autonomia fiscal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/Drets reconeguts nets totals.
· Indicador 2017
· Indicador 2016

41. L'indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit).
· Indicador 2017
· Indicador 2016

42. L'entitat informa explícitament a la web que publica els seus comptes a la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es):
Els comptes es remeten a la Plataforma:
- Plataforma del Tribunal de Comptes