Novembre 27, 2020

ajuntamentdaltvila

Notícies

Nou punt de lectura que s'ha posat en marxa al Casal de Dones

Punt de lectura casal de dones

La Biblioteca d'Eivissa obre un nou punt de lectura amb la creació de la Biblioteca del Casal de Dones ubicat al carrer Miranda, al barri de sa Penya.

Amb aquesta aportació, la Biblioteca del Casal de Dones disposa de 150 volums provinents del fons propi de la Biblioteca. El llistat inclou títols de drets humans, conciliació, literatura per adults així com contes infantils.

L'objectiu es apropar els serveis de la Biblioteca Municipal a diferents edificis i instal.lacions de l'Ajuntament d'Eivissa, com s'ha fet també amb la posada en marxa de les Bibliopiscines. Es preveu que el Casal de Dones organitzi, al llarg del curs escolar, activitats i contacontes en col•laboració amb la Biblioteca Municipal.

Ple ordinari de 24 de setembre de 2015

Ple ordinari 24 de setembre

A continuació us passen els acords de la sessió plenaria d'avui:

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació cànon  variable excedent ORA de l'1 de març de 2014 al 28 de febrer de 2015.

El Ple de la corporació acorda la liquidació anual dels ingressos del servei de l'ORA, una vegada transcorreguts 12 mesos de prestació dels serveis, i es procedeix al pagament a l'Ajuntament d'Eivissa en concepte de participació en els beneficis del servei de l'empresa adjudicatària d'un total de 245.271,00 euros.

3er. Proposta d'acord per a la publicació de les declaracions de bens i activitats dels Regidors de l'Ajuntament d'Eivissa, al portal de transparència de l'Ajuntament.

S'ha aprovat l'acord per a la publicació de les declaracions de bens i activitats del regidors que estarà disponible al apartat  Informació sobre la Corporació Municipal.

4t. Proposta d'acord per a la modificació del estatuts del Patronat Municipal de Música.

S'acorda la modificació dels Estatuts del Patronat de Música per tal de mantindre un director o directora del Patronat mentre es redacten els nous Estatuts. El Director/a serà nomenat i/o cessat pel President del Patronat. La designació haurà de recaure en un funcionari de carrera o laboral de les Administracions Públiques, o en un professional del sector privat titulat superior en ambdós casos, i amb més de 5 anys d'exercici professional en el segon. Aquest acord es sotmetrà a exposició pública durant un mes.

5è. Proposat d'acord per a la pròrroga forçosa del contracte de gestió del servei públic de subministrament d'aigua potable i clavegueram del municipi d'Eivissa.

S'ha acordat l'aprovació  de mantenir a l'actual concessionària Aqualia Gestión Integral del Agua S.A, que a partir de l'1 de novembre de 2015 continuarà amb la prestació del servei públic municipal d'abastiment i distribució d'aigua potable i sanejament del municipi d'Eivissa, en règim de pròrroga forçosa, fins que finalitzi el procediment per a la nova gestió del servei.

7è. Proposta d'acord per a l'aprovació de la declaració institucional de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'admissió humanitària dels refugiats.

Tal i com figura al punt nº5 de la declaració institucional per a l'admissió humanitària dels refugiats signada pels portaveus de totes els partits polítics que integren la corporació municipal, el ple ha aprovat avui aquest acord.

Enllaç a:
Propuesta de acuerdo institucional para solicitar a la compañía spectrum geo limited el desistimiento de su proyecto

Reunió de la Taula de Contractació del servei de neteja del municipi d'Eivissa

Reunio taula contractació

Us informam que la Taula de Contractació per a la gestió del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans així com la neteja diària i de platges del municipi d'Eivissa ha acordat que, de les cinc empreses que han presentat propostes, rebutjar-ne tres  per incompliments insubsanables en els requeriments el plec de contractació,  i sol·licitar a les dos empreses restants que subsanin documentació tècnica.

Les dos empreses que continuen son Valoriza Servicios Medioambientales, S.A i la UTE formada por Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A, Herbusa, S.A y Fomento de Construcciones y Contratas, S.A,  i  disposen de cinc dies naturals des de la seva notificació perquè subsanin i aportin la documentació que se'ls requereix.

Transcorregut aquest termini la Taula de contractació tornarà a reunir-se per tal d'avaluar la millor proposta presentada i preparar la proposta d'adjudicació.

Per altra banda, les empreses que han quedat excloses del concurs disposen de 15 dies hàbils per a interposar un recurs en matèria de contractació.

L'Ajuntament d'Eivissa ha presentat el seu Portal de Transparència

Presentació Portal de transparènciaEl Portal de Transparència que es una ferramenta d'informació relativa a la institució i als seus comptes econòmics també d'enllaç amb els ciutadans i ciutadanes a traves d'eines de comunicació on es poden plantejar suggeriments i propostes.

El Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Eivissa ja compleix la normativa de la Llei de Transparència, que entrarà en vigor el proper mes de desembre,  però des de l'equip de govern s'ha volgut anar més enllà, i es en servir els ítems de Transparència Internacional que son més exhaustius. Així, l'ajuntament d'Eivissa ja compleix 57 dels 80 indicadors que marca Transparència Internacional i d'aquí a desembre es complirà amb la resta d'indicadors.

Llegeix més...

L'Alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz i la regidora de Medi Ambient, Montse Garcia, han rebut avui als membres de l'organització Aliança Mar Blava.

Reunió aliança Mar Blava

Durant la reunió els seus representants han explicat els projectes de prospeccions que amenacen les Illes Balears i el Golf de Lleó i han sol·licitat a l'Ajuntament d'Eivissa la ratificació pel ple de la corporació de l'acord de compromís per a redactar una llei per a la declaració del Mediterrani com a zona lliure de prospeccions petrolieres, signada fa uns dies entre l'Ajuntament d'Eivissa, Govern Balear i Consell Insular.

La declaració d'aquesta llei es, segons l'Aliança Mar Blava, la única mesura legal efectiva que permetrà acabar amb l'amenaça de prospeccions d'hidrocarburs per part de les companyies petrolieres.

L'organització també ha sol·licitat que l'Ajuntament es dirigeixi a la companyia Spectrum per tal de demanar-li que desisteixi del seu projecte en aigües del Mediterrani.

Per altra banda, l'Ajuntament d'Eivissa continuarà col·laborant amb les despeses de  l'Associació Aliança Mar Blava. Fruit d'aquesta col·laboració, l'Ajuntament s'ha fet càrrec de les despeses d'edició de 10.000 follets informatius sobre l'estat dels projectes petroliers que amenacen la Mediterrània, que han tingut un cost de 1.500 euros.

Constitució de la Junta Rectora del Consorci Patrimoni de la Humanitat

Constitució  Consorcio Patrimoni HumanitatL'Ajuntament d'Eivissa ha acollit  avui la reunió de la constitució del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat a la que hi han assistit la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol i el president del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Torres, com a presidents d'Honor del Consorci,  l'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz i representants dels partits polítics i membres del Consorci.

Avui s'han aprovat assumptes de tràmit, algun d'ells amb molt de retard com és l'aprovació definitiva dels comptes de l'any 2013.

Llegeix més...

Visita institucional de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, a l'Ajuntament d'Eivissa i reunió monogràfica de l'emissari de Talamanca.

Reunio presidente govern balear

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha anunciat avui a Eivissa, en la seva primera visita institucional a l'illa, que la construcció del nou emissari de Talamanca és una prioritat per al seu govern i que el seu cost econòmic serà assumit íntegrament per la Comunitat Autònoma.

Armengol ha fet aquestes declaracions després de la reunió monogràfica sobre aquest assumpte a la que també hi ha assistit el conseller balear de Medi Ambient, Vicenç Vidal, els tinents d'alcalde de l'Ajuntament d'Eivissa i la regidora de Medi Ambient.

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, ha agraït a la presidenta del Govern de les Illes Balears que la primera visita institucional hagi estat al municipi d'Eivissa i ha destacat que el nou govern i l'Ajuntament d'Eivissa estan treballant des del primer moment en donar solucions al tema de l'emissari de Talamanca.

El conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, ha explicat que s'estan donant totes les passes per tal d'accelerar el mes possible la substitució de l'emissari de Talamanca després de comprovar que no havia a la conselleria ni partida ni projecte respecte aquesta infraestructura.

El conseller ha anunciat avui que s'ha trobat una nova alternativa de sortida de l'emissari, que es la número 5, considerada la millor perquè tindrà sortida pel Dic de Botafoc, evitant així la pradera de posidònia que hi ha a la zona. Ha recordat també que el Consell d'Administració de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), va acordar  el passat 10 de setembre l'inici, d'urgència, de l'expedient de contractació del servei per dur a terme la redacció del projecte del nou emissari marítim de Talamanca amb un cost de 126.000 euros.

També s'ha anunciat una inversió de 80.000 euros a la depuradora d'Eivissa  per millorar la qualitat de l'aigua i reduir la pressió que sofreix l'emissari. El Govern Balear s'ha compromès a mantenir i millorar el servei de vigilància a l'emissari de Talamanca així com l'equipament d'Abaqua.

El conseller ha destacat que, tot i que aquesta infraestructura no podrà estar feta  a l'any 2016, la posada en funcionament del nou emissari de Talamanca es un repte molt important i prioritari per a la seva conselleria.

Per altra banda, la presidenta del Govern Balear ha anunciat que l'1 % cultural del cost del projecte es dedicarà a la rehabilitació d'algun espai ses Feixes.

Reunió amb la nova junta rectora del Patronat municipal de música

Reunio patronat músicaL’Ajuntament d'Eivissa ha acollit avui al matí la constitució de la nova Junta Rectora del Patronat Municipal de Música, en la que s’ha presentat una modificació puntual dels estatuts per permetre nomenar la direcció mentre es planteja una reforma en profunditat d’aquestos mateixos estatuts.

Notícies Ecrea
Nombre d`articles:
16