Setembre 22, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntamentd d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat per Junta de Govern Local una oferta de feina pública per a l’any 2021 de 46 places.

Es tracta de places que en alguns casos són noves, i en altres són places que han quedat vacants durant l’any a conseqüència de jubilacions, renuncies o altres causes previstes a la normativa. L’Ajuntament d’Eivissa disposa d’un termini de tres anys per executar aquestes places.

Per a la regidora d’Hisenda, Estefania Torres, ha dit que aquestes places, recentment aprovades a la Junta de Govern Local, ‘vindran a estabilitzar la plantilla del personal funcionariat i laboral de l’Ajuntament d’Eivissa i a millorar la qualitat del servei que es dona a la ciutadania’.

Aquesta aprovació permetrà que durant 2021 es treguin les següents places a aprovació:

Del personal funcionari

- 6 places d’auxiliar administratiu
- 1 lletrat o lletrada
- 1 monitor/a sociocultural
- 1 zelador/a turística
- 1 operari de neteja
- 2 tècnics mig de gestió
- 2 auxiliars administratius

Les places de Tècnic Mig de gestió són places de nova creació en el pressupost de 2021 i les d’auxiliar administratiu/a per jubilació de les persones que ocupaven aquestes places.

- 1 lletrat/da
- 1 assistent/a social
- 1 arquitecte tècnic
- 1 tècnic mig d’informàtica
- 10 policies locals
- 1 fosser/a
- 1 treballador/a familiar

La plaça de lletrat es de nova creació al pressupost de 2021 així com la d’arquitecte tècnic, la de tècnic/a mig d’informàtica i dues de Policia Local. La plaça d’assistent/a social, la de fosser/a i 8 Policies Locals son conseqüència de la jubilació, excedència per prestació de servei en el sector públic de diferents funcionaris. La plaça de treballador/a familiar és a conseqüència de la jubilació de personal funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa.

- 2 auxiliars administratius/ves
- 5 assistents/es socials
- 4 educadors/es socials

Les places d’Auxiliar administratiu/va, assistent/a social i educador/a social són places de nova creació en el pressupost de 2021, derivat de la necessitat establerta de l’ordre de la consellera de Benestar Social per cobrir el número exigit de professionals de serveis socials en relació als habitants del municipi.

- 5 policies locals. Aquestes places deriven de la sol·licitud de jubilació de cinc agents de la Policia Local per a l’any 2021.

Wpp