Setembre 29, 2020

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa inicia la licitació per a la redacció del projecte i la direcció d’obra del centre de baixa exigència des Gorg. Es tracta de la següent passa prevista dins del conveni de col·laboració signat amb el Consell d’Eivissa.

Ja estan publicades a la Plataforma de Contractació de l’Estat les bases de la licitació del servei de redacció del projecte bàsic, d’execució, d’activitat i la documentació sectorial del centre de baixa exigència des Gorg. A la mateixa licitació s’inclou també la contractació de la direcció d’obra, que serà compartida en un 50 per cent amb els serveis tècnics municipals, així com la coordinació de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 24 de febrer i el cost d’aquests serveis s’estima en 387.604,31 euros (IVA inclòs).

Aquesta licitació obeeix a la següent passa prevista al conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell d’Eivissa per dotar l’illa d’un centre que doni resposta a la situació de les persones sense sostre sense cap requisit d’entrada, el que es coneix com baixa exigència. Es tracta d’un servei diferenciat del que dona un Centre d’Acollida, on els usuaris tenen que ser directament derivats per part dels serveis socials, han de complir amb un pla de feina i observar unes normes de conducta o d’horari que tenen com a objectiu promoure la seva inserció o no exclusió social.

En el cas des Gorg, una vegada l’Ajuntament d’Eivissa va oferir un terreny propietat municipal per fer aquesta infraestructura que es considera molt urgent, es va arribar a un acord institucional per tal que el Consell d’Eivissa participés del seu finançament i després es gestioni la infraestructura amb la col·laboració econòmica de tots els ajuntaments i la pròpia entitat insular.

El centre des Gorg ja comptava amb un abans projecte que defineix les seves principals característiques. Ara, una vegada s’adjudiqui la redacció del projecte bàsic i d’execució, es perfilaran tots els detalls constructius i quedarà llest per poder sortir posteriorment a licitació la construcció de l’esmentat centre, tràmit del que també es farà càrrec l’Ajuntament d’Eivissa. És per això que el plec preveu un termini d’execució de 6 mesos per a la redacció de projecte i documentació complementària i de 24 mesos per a la part de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte de construcció del centre.

Enllaç a:
· Perfil del contractant