19 Sep, 2017

Programa "Feim Barri"

La Regidoria de Participació Ciutadana va iniciar l’any 2015 el programa "Feim Barri". Es tracta d’unes jornades de dinamització que recorren els diferents barris del municipi d’Eivissa per, mitjançant activitats, donar a conèixer les tradicions de l’illa, fomentar l’esport, la vida sana, potenciar la creativitat, despertar els sentits per mitjà de la música i oferir un espai de comunicació entre els ciutadans i l’Ajuntament.

Feim Voluntariat

Feim voluntariatL’Ajuntament d’Eivissa pretén amb aquest programa crear una estructura i les condicions necessàries per fomentar el voluntariat i la implicació de la ciutadania en projectes col·lectius, enfortir la xarxa social i promoure activitats solidàries i participatives.

Entre les seues accions, preveu el desenvolupament de campanyes de formació i suport al voluntariat, el foment d’activitats i la creació d’una xarxa de voluntaris perquè el treball solidari i desinteressat que realitzen rebi el reconeixement que mereix.

Pressupostos participatius

Per fomentar la participació ciutadana i la corresponsabilitat en la presa de decisions municipals, l’Ajuntament d’Eivissa ha posat en marxa els pressupostos participatius.

Són un sistema de participació ciutadana que permet a la ciutadania i al Consell de Participació ciutadana decidir sobre projectes que s’han d’escometre a la ciutat i que es finançaran mitjançant una partida pressupostària que el consistori reservarà cada any per a aquest fi.

Enllaç a:
· Projectes aprovats mijançant els pressupostos participatius 2017
· Dossier amb les propostes per al 2017
· Projectes aprovats mitjançant els pressupostos participatius el 2016
· Dossier amb les propostes per al 2016

Consell de Participació Ciutadana

El Consell de Participació Ciutadana es l'òrgan de coordinació de les diverses entitats ciutadanes del municipi, representants dels diferents àmbits d’actuació, i que es va constituir per desenvolupar els objectius de participació ciutadana.

El Consell el componen:

Presidència: 
Sr. Rafael Ruiz (Alcalde de la ciutat d'Eivissa)

Àmbit Comercial/ Empresarial:
Vocal: Sr. Vicente Tur Alonso
Suplent: Sr. Ramón Cabello Valle

Àmbit veïnal:
Vocal: Sra. Mercedes Motes Andrés
Suplent: Sr. Manuel Pala Laguna

Àmbit Esportiu:
Vocal: Sr.Antonio Roldán Tenllado
Suplent: José Luís de la Osa Enríquez

Àmbit Educatiu:
Vocal: Sra. Barbara Marchetti
Suplent: Sra. Maria Vicenta Gallart Lledó

Àmbit Gent Gran:
Vocal: Sra. Josefa Costa Juan
Suplent: Sra. Francisca Marí Roig

Àmbit Medi Ambient:
No hi ha associacions de l'àmbit registrades al municipi.

Àmbit Benestar Social:
Vocal:
Suplent: Sr. José Carlos Martí Villalba

Àmbit Cultural:
Vocal: Sr. Antoni Marí Marí
Suplent: Sr. Ivo Hristov Simeonov

Àmbit Temps Lliure:
Vocal: Sr. Juan Antonio Cuesta Bermudo
Suplent: Sra. Irene Marí Tur

Àmbit Voluntariat:
Vocal: Sra. Loreto Mayol Aranda
Suplent: Cornelia Hieke Morgenroth

Grup Municipal Psoe-Pacte per Eivissa:
Vocal: Sra. Carmen Boned Verdera
Suplent: Sr. Alfonso Molina

Grup Municipal Guanyem
Vocal: Sr. Gloria Corral Joven
Suplent: Juan José Hinojo Domene

Grup Municipal Partit Popular:
Vocal: Sr. Juan José Tur Ripoll
Suplent: Sr. Alex Minchiotti Fàbregas

Grup Municipal MC Épic:
Vocal: Sr. Antonio Villalonga Juan

Enllaç a:
· Convocatòria Consell de Participació Ciutadana 12 d'abril de 2017

El Reglament de Participació Ciutadana
Podeu descarregar el Reglament de Participació Ciutadana complet des de:
- Reglament de Participació Ciutadana 2009