24 May, 2017

Voluntariat

L'Ajuntament d'Eivissa engegarà una plataforma del voluntariat per integrar les associacions que participen de forma solidària en les activitats del municipi i també els ciutadans que presten la seua ajuda de forma desinteressada.
És un programa que pretén crear una estructura i les condicions necessàries per fomentar el voluntariat i la implicació de la ciutadania en projectes col·lectius, enfortir la xarxa social i promoure activitats solidàries i participatives.
Entre les seues accions, preveu el desenvolupament de campanyes de formació i suport al voluntariat, el foment d'activitats i la creació d'una xarxa de voluntaris, perquè el treball solidari i desinteressat que realitzen rebi el reconeixement que es mereix.

Pressupostos participatius

Per fomentar la participació ciutadana i la corresponsabilitat en la presa de decisions municipals, l'Ajuntament d'Eivissa ha posat en marxa els pressupostos participatius.

Aquest sistema permet a la ciutadania decidir sobre projectes i inversions que s'han d’escometre a la ciutat i que es finançaran mitjançant una partida pressupostària que el Consistori reservarà cada any per a aquest fi.
La selecció dels projectes es realitza a través del Consell de Participació Ciutadana, màxim òrgan de consulta ciutadana municipal, format per quinze vocals.
Deu dels vocals representen la ciutadania en tots els seus àmbits, com el veïnal, cultural, esportiu, empresarial, majors, joventut, medi ambient, etc. Les altres cinc vocalies estan representades pels quatre grups polítics municipals, PSOE, Guanyem Eivissa, PP i Epic, i per l'alcalde, com a president del Consell de Participació Ciutadana.

El primer pressupost participatiu es va posar en marxa el 2016 amb una partida de 400.000 euros. Deu projectes d'inversió van ser escollits pel Consell de Participació Ciutadana, d'un total de 30 propostes presentades pel Consistori, moltes d’elles a instàncies de les pròpies associacions o vesins particulars.
Enllaç a:
Projecctes aprovats mitjançant els pressupostos participatius el 2016.

Per a l'any 2017 s'ha incrementat la partida en 50.000 euros
i, actualment, s'han presentat les 35 propostes entre les que el Consell de Participació Ciutadana haurà d'escollir.
Enllaç a:
· Dossier amb les propostes per al 2017.
El proper dia 12 d’abril de 2017, durant la reunió del Consell de participació Ciutadana, es coneixeran els projectes seleccionats.

Per als propers anys, la previsió és continuar incrementant la partida econòmica i també la pluralitat mitjançant la creació de les noves vocalies d'Igualtat i Ciutadania.

Consell de Participació Ciutadana

Amb data 30 de setembre de 2015 va quedar constituït el Consell de Participació Ciutadana en el que estan representats diferents sectors de la societat, dels àmbits de l'esport, cultura, gent gran, gent jove, empresaris, benestar social... Un dels acords que s'han pres en la reunió de constitució és que aquest consell ciutadà decidirà diferents projectes que s'executaran al municipi per valor de fins a 400 mil euros.
El dimecres 9 de març de 2016 es reuneix el Consell de Participació Ciutadana a les 19:00 hores a l'Ajuntament d'Eivissa amb la següent ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta anterior
2. Pressuposts participatius
3. Temes d'actualitat
4. Torn obert de paraula

El Consell el componen:

Presidència: 
Sr. Rafael Ruiz (Alcalde de la ciutat d'Eivissa)

Àmbit Comercial/ Empresarial:
Vocal: Sr. Vicente Tur Alonso
Suplent: Sr. Ramón Cabello Valle

Àmbit veïnal:
Vocal: Sra. Mercedes Motes Andrés
Suplent: Sr. Manuel Pala Laguna

Àmbit Esportiu:
Vocal: Sr.Antonio Roldán Tenllado
Suplent: José Luís de la Osa Enríquez

Àmbit Educatiu:
Vocal: Sra. Barbara Marchetti
Suplent: Sra. Maria Vicenta Gallart Lledó

Àmbit Gent Gran:
Vocal: Sra. Josefa Costa Juan
Suplent: Sra. Francisca Marí Roig

Àmbit Medi Ambient:
No hi ha associacions de l'àmbit registrades al municipi.

Àmbit Benestar Social:
Vocal:
Suplent: Sr. José Carlos Martí Villalba

Àmbit Cultural:
Vocal: Sr. Antoni Marí Marí
Suplent: Sr. Ivo Hristov Simeonov

Àmbit Temps Lliure:
Vocal: Sr. Juan Antonio Cuesta Bermudo
Suplent: Sra. Irene Marí Tur

Àmbit Voluntariat:
Vocal: Sra. Loreto Mayol Aranda
Suplent: Cornelia Hieke Morgenroth

Grup Municipal Psoe-Pacte per Eivissa:
Vocal: Sra. Carmen Boned Verdera
Suplent: Sr. Alfonso Molina

Grup Municipal Guanyem
Vocal: Sr. Gloria Corral Joven
Suplent: Juan José Hinojo Domene

Grup Municipal Partit Popular:
Vocal: Sr. Juan José Tur Ripoll
Suplent: Sr. Alex Minchiotti Fàbregas

Grup Municipal MC Épic:
Vocal: Sr. Antonio Villalonga Juan

Enllaç a:
· Convocatòria Consell de Participació Ciutadana

El Reglament de Participació Ciutadana
Amb l'aprovació del Reglament de Participació Ciutadana, l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa vol articular i fer pública la seua voluntat d'incrementar la participació dels ciutadans i ciutadanes d'Eivissa en els afers públics i la vida col·lectiva de la ciutat.

La implicació dels ciutadans i ciutadanes en el bon funcionament de la ciutat no es pot limitar a escollir la seua representació en les eleccions municipals. En el marc d'una democràcia participativa, el bon funcionament de la ciutat no ha de ser una responsabilitat exclusiva de l'administració municipal: la participació activa en entitats i associacions, la corresponsabilització en les decisions que afecten a tothom, l'actitud de civisme i tolerància envers les persones que conviuen a Eivissa, són alguns dels elements clau que permeten configurar una ciutadania conscient i activa, en definitiva, una ciutadania participativa.

Per a descarregar el Reglament de Participació Ciutadana complet, pots anar a l'enllaç següent:
- Reglament de Participació Ciutadana 2009